Techninė priežiūra

UAB "Bremena" atlieka: pastatų inžinerinių tinklų (šildymo, vėdinimo, vandentiekio) nuolatinę priežiūrą, įvairių kuro rūšių katilų, vėdinimo sistemų reguliavimo-derinimo darbus, naudodami vokišką diagnostinę kontrolės įrangą.

 • Šilumos punktų, šaldymo - vėdinimo sistemų vamzdynų periodinis apžiūrėjimas.
 • Reguliatorių darbo kontrolė ir parametrų reguliavimas bei nustatymas pagal užsakovo norus.
 • Vėdinimo filtrų keitimas.
 • Cirkuliacinių siurblių priežiūra, filtrų valymas.
 • Šilumos punkto kontrolės - matavimo prietaisų priežiūra, keitimo darbai.
 • Smulkių gedimų likvidavimas šilumos mazge, magistralėse bei stovuose (paveržimas, kiaurymių panaikinimas ir pan.).
 • Kondicionavimo sistemos priežiūra.
 • Filtrų (purvarinkių) praplovimas pagal poreikį.
 • Šildymo sistemos ir šilumos punkto hidraulinis bandymas.
 • Gedimų ir avarijų lokalizavimas 24 val. laikotarpyje, apmokant pagal tarpusavyje suderintų darbų atlikimo aktą.
 • Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto ruošimas.
 • Šiluminės energijos apsakitos prietaisų darbo kontrolė.
 • Asmens atsakingo už vėdinimo-kondicionavimo, elektros, šilumos ūkį, pasaluga.
 •